دانشگاه پیام نور استان همدان
کد کاربر
رمز
 
 
همکاران گرامی
-  برای استفاده از آموزش الکترونیک نرم افزار دیدگاه از لینک های زیر استفاده فرمایید
  - درصورت داشتن هرگونه سؤال در مورد سیستم اتوماسیون اداری با واحد رایانه مرکز خود تماس حاصل نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>